www.opg.si

ODVETNIŠKA PISARNA GERŽELJ
 od 1987

Odvetnik Gregor Gerželj


EU Socialni sklad

Odvetniška pisarna Gerželj  - opg.si - deluje v Žalcu od leta 1987, ko je začela z odvetniško dejavnostjo sedaj upokojena odvetnica Stanislava Gerželj. Od leta 2007 njeno dejavnost nadaljuje


Odvetnik Gregor Gerželj, uni. dipl. prav.,
ki je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2002.


Skupaj z njim dela v pisarni
Urban Gerželj, uni. dipl. prav., kot strokovni sodelavec, ki je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2008.


Odvetnik Gregor Gerželj je član Odvetniške zbornice Slovenije in na listi mediatorjev Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji OZS.

OZS Odvetniška zbornica Slovenije
Mediacijski center Odvetniška akademija OZS
 
Kontakt:

telefon:       03 / 71 01 640 (pritisnite in kličite)
mobitel:      051 / 81 90 21 (pritisnite in kličite)
faks:            03 / 71 01 640
e-pošta:      info@opg.si
naslov:        Mestni trg 7, 3310 Žalec
ostali podatki


Uradne ure:

pon.: 9.00 - 11.30

tor.:   9.00 - 11.30

sre.:   9.00 - 11.30 in 14.00 - 16.00

čet.:                           14.00 - 16.00

pet. 9.00 - 11.30


Zaradi preventivnih ukrepov za varovanje zdravja zaradi koronavirusa do preklica sprejemamo stranke le po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti.


Po predhodnem dogovoru sprejemamo stranke tudi izven uradnih ur.Predstavitev v pdf (pritisnite)


Strankam nudimo pravno svetovanje, mediacijo, sestavljanje listin ter zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi in lokalnimi organi (npr.: finančna uprava (FURS oz. davčna), upravna enota (UE), geodetska uprava (GURS), center za socialno delo (CSD), občina).

Objave

 • COVID-19 - Sprememba v poslovanju  Zaradi preventivnih ukrepov za varovanje zdravja zaradi koronavirusa (COVID-19) do preklica sprejemamo stranke le po predhodnem naročilu po telefonu: 03 / 71 01 640 ali e-pošti: info@opg.si ...
  Objavil 12. dec. 2020 14:58 Odvetnik Gregor Gerželj
 • COVID-19 - Normalne uradne ure Stranke ponovno normalno sprejemamo v času uradnih ur.Kljub temu je priporočljivo, da se stranka prehodno naroči po telefonu: 03 / 71 01 640 ali 051 / 81 90 21ali e ...
  Objavil 29. sep. 2020 16:09 Odvetnik Gregor Gerželj
Prikaz objav 1 - 2 od 6. Prikaži več »

PODROČJE DELA: pdf

CIVILNO PRAVO:
 • POGODBE - sestavljanje, pregled, svetovanje, zastopanje na sodišču:
  • prodajna (kupoprodajna)
  • darilna / darilna za primer smrti
  • izročilna
  • pogodba o dosmrtnem preživljanju
  • pogodba o preužitku / preužitkarska
  • najemna
  • pogodba o delitvi solastnine
  • pogodba o ustanovitvi etažne lastnine
  • pogodba o zaposlitvi
  • druge pogodbe
 • ODŠKODNINE - zahtevek zavarovalnici, svetovanje, zastopanje na sodišču:
  • prometna nesreča
  • poškodba pri delu
  • poškodba na javni / zasebni površini
  • zdravniška napaka
  • druge vrste poškodb
 • DEDOVANJE - ZAPUŠČINSKI POSTOPEK:
  • svetovanje v zvezi z dedovanjem
  • zastopanje v zapuščinskih postopkih na sodišču
  • oporoka
  • dedni dogovor
  • različne pogodbe
  • stečaj zapuščine
 • Postopki v zvezi z NEPREMIČNINAMI - ZEMLJIŠČI / STAVBAMI (svetovanje, zastopanje na sodišču, občini, upravni enoti, GURS, FURS):
  • vpisi v zemljiško knjigo
  • delitev solastnine
  • motenje posesti in motenje lastnine
  • spori v zvezi z mejo in ureditev meje (zastopanje pred GURS, pri ogledu z geodetom, na sodišču)
  • sosedski spori
  • etažna lastnina (lastnina na stanovanju v večstanovanjskem objektu
  • funkcionalno zemljišče oz. pripadajoče zemljišče k stavbi
  • ostali postopki glede nepremičnin
 • DRUŽINSKO (svetovanje, zastopanje na sodišču in CSD):
  • določitev  /sprememba preživnine in stikov z otroki
  • določitev / sprememba preživnine za bivšega zakonca ali zunajzakonskega partnerja
  • razveza zakonske zveze - ločitev
  • ureditev premoženjskih razmerij med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema (delitev premoženja)
  • odvzem poslovne sposobnosti
  • določitev skrbnika
 • DUŠEVNO ZDRAVJE (svetovanje, zastopanje na sodišču):
  • zastopanje oseb v postopku po Zakonu o duševnem zdravju
   • namestitev v psihiatrično bolnišnico na zaprti oddelek
   • namestitev v dom upokojencev na zaprti oddelek (tudi dementni ljudje)
   • nadzorovana obravnava

IZVRŠBA in IZVRŠILNI POSTOPEK / IZTERJAVA DOLGOV:

 • svetovanje v zvezi z izterjavo dolgov / plačilom dolgov
 • zastopanje upnikov in dolžnikov na sodišču
 • vlaganje predlogov za izvršbo (na podlagi verodostojne listine - računa, plačilne liste,.., sodbe, sodne poravnave, elektronska izvršba)

DELOVNO PRAVO:
 • zastopanje in svetovanje delavcem
 • zastopanje in svetovanje delodajalcem

GOSPODARSKO PRAVO:
 • sestavljanje gospodarskih pogodb
 • zastopanje strank v gospodarskih sporih na sodišču ali pri pogajanjih
 • izterjava dolgov
 • vlaganje predlogov za izvršbo (na podlagi verodostojne listine (računa, plačilne liste,..) sodbe, sodne poravnave; elektronska izvršba)
 • izvršnica

STEČAJNO / INSOLVENČNO PRAVO:
 • zastopanje upnikov in ostalih strank v:
  • stečajnem postopku,
  • postopku prisilne poravnave
  • postopku poenostavljene prisilne poravnave
  • postopku izbrisa družbe brez likvidacije
  • postopku osebnega stečaja
  • postopku stečaja zapuščine
 • svetovanje upnikom in dolžnikom glede teh postopkov

USTAVNO PRAVO in PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC
 • zastopanje pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (pobuda in ustavna pritožba)
 • zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu

MEDIACIJA 
 • izvajanje mediacije na vseh prej navedenih področjih

 
Predstavitev v pdf (pritisnite)


Pokličite: 03 / 71 01 640 ali 051 / 81 90 21 (pritisnite in kličite) ali pišite: info@opg.si