ODVETNIŠKA PISARNA GERŽELJ

od 1987

Odvetnik Gregor Gerželj

Odvetniška pisarna Gerželj - opg.si - deluje v Žalcu od leta 1987, ko je začela z odvetniško dejavnostjo sedaj upokojena odvetnica Stanislava Gerželj. Od leta 2007 njeno dejavnost nadaljuje

Odvetnik Gregor Gerželj, uni. dipl. prav.,

ki je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2002.

Skupaj z njim dela v pisarni

Urban Gerželj, uni. dipl. prav., kot strokovni sodelavec, ki je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2008.

Odvetnik Gregor Gerželj je član Odvetniške zbornice Slovenije in na listi mediatorjev Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji OZS.

Kontakt:

telefon: 03 / 71 01 640 (pritisnite in kličite)

mobitel: 051 / 81 90 21 (pritisnite in kličite)

faks: 03 / 71 01 640

e-pošta: info@opg.si

naslov: Mestni trg 7, 3310 Žalec

ostali podatki


Uradne ure:

pon.: 9.00 - 11.30

tor.: 9.00 - 11.30

sre.: 9.00 - 11.30 in 14.00 - 16.00

čet.: 14.00 - 16.00

pet. 9.00 - 11.30

Zaradi preventivnih ukrepov za varovanje zdravja zaradi koronavirusa do preklica sprejemamo stranke le po predhodnem naročilu po telefonu ali e-pošti.

Po predhodnem dogovoru sprejemamo stranke tudi izven uradnih ur.

Predstavitev v pdf (pritisnite)

Strankam nudimo pravno svetovanje, mediacijo, sestavljanje listin ter zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi in lokalnimi organi (npr.: finančna uprava (FURS oz. davčna), upravna enota (UE), geodetska uprava (GURS), center za socialno delo (CSD), občina).

PODROČJE DELA: pdf

CIVILNO PRAVO:

 • POGODBE - sestavljanje, pregled, svetovanje, zastopanje na sodišču:

  • prodajna (kupoprodajna)

  • darilna / darilna za primer smrti

  • izročilna

  • pogodba o dosmrtnem preživljanju

  • pogodba o preužitku / preužitkarska

  • najemna

  • pogodba o delitvi solastnine

  • pogodba o ustanovitvi etažne lastnine

  • pogodba o zaposlitvi

  • druge pogodbe

 • ODŠKODNINE - zahtevek zavarovalnici, svetovanje, zastopanje na sodišču:

  • prometna nesreča

  • poškodba pri delu

  • poškodba na javni / zasebni površini

  • zdravniška napaka

  • druge vrste poškodb

 • DEDOVANJE - ZAPUŠČINSKI POSTOPEK:

  • svetovanje v zvezi z dedovanjem

  • zastopanje v zapuščinskih postopkih na sodišču

  • oporoka

  • dedni dogovor

  • različne pogodbe

  • stečaj zapuščine

 • Postopki v zvezi z NEPREMIČNINAMI - ZEMLJIŠČI / STAVBAMI (svetovanje, zastopanje na sodišču, občini, upravni enoti, GURS, FURS):

  • vpisi v zemljiško knjigo

  • delitev solastnine

  • motenje posesti in motenje lastnine

  • spori v zvezi z mejo in ureditev meje (zastopanje pred GURS, pri ogledu z geodetom, na sodišču)

  • sosedski spori

  • etažna lastnina (lastnina na stanovanju v večstanovanjskem objektu

  • funkcionalno zemljišče oz. pripadajoče zemljišče k stavbi

  • ostali postopki glede nepremičnin

 • DRUŽINSKO (svetovanje, zastopanje na sodišču in CSD):

  • določitev /sprememba preživnine in stikov z otroki

  • določitev / sprememba preživnine za bivšega zakonca ali zunajzakonskega partnerja

  • razveza zakonske zveze - ločitev

  • ureditev premoženjskih razmerij med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema (delitev premoženja)

  • odvzem poslovne sposobnosti

  • določitev skrbnika

 • DUŠEVNO ZDRAVJE (svetovanje, zastopanje na sodišču):

  • zastopanje oseb v postopku po Zakonu o duševnem zdravju

   • namestitev v psihiatrično bolnišnico na zaprti oddelek

   • namestitev v dom upokojencev na zaprti oddelek (tudi dementni ljudje)

   • nadzorovana obravnava

IZVRŠBA in IZVRŠILNI POSTOPEK / IZTERJAVA DOLGOV:

 • svetovanje v zvezi z izterjavo dolgov / plačilom dolgov

 • zastopanje upnikov in dolžnikov na sodišču

 • vlaganje predlogov za izvršbo (na podlagi verodostojne listine - računa, plačilne liste,.., sodbe, sodne poravnave, elektronska izvršba)

DELOVNO PRAVO:

 • zastopanje in svetovanje delavcem

 • zastopanje in svetovanje delodajalcem

GOSPODARSKO PRAVO:

 • sestavljanje gospodarskih pogodb

 • zastopanje strank v gospodarskih sporih na sodišču ali pri pogajanjih

 • izterjava dolgov

 • vlaganje predlogov za izvršbo (na podlagi verodostojne listine (računa, plačilne liste,..) sodbe, sodne poravnave; elektronska izvršba)

 • izvršnica

STEČAJNO / INSOLVENČNO PRAVO:

 • zastopanje upnikov in ostalih strank v:

  • stečajnem postopku,

  • postopku prisilne poravnave

  • postopku poenostavljene prisilne poravnave

  • postopku izbrisa družbe brez likvidacije

  • postopku osebnega stečaja

  • postopku stečaja zapuščine

 • svetovanje upnikom in dolžnikom glede teh postopkov

USTAVNO PRAVO in PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC

 • zastopanje pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije (pobuda in ustavna pritožba)

 • zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu

MEDIACIJA

  • izvajanje mediacije na vseh prej navedenih področjih

Predstavitev v pdf (pritisnite)

Pokličite: 03 / 71 01 640 ali 051 / 81 90 21 (pritisnite in kličite) ali pišite: info@opg.si