EU Socialni sklad

Ime operacije: Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa delodajalca

Gregor Gerželj - odvetnik sodelujem v operaciji Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa delodajalca 

Glavni namen / cilj operacije:  Ohranitev delovnih mest zaradi posledic epidemije in začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov ob hkratni delni napotitvi na začasno čakanje delavca, ki ima z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, na način, da delodajalec delavcu zagotavlja delo vsaj za polovični delovni čas

Projekt se izvaja skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile, prednostne naložbe 8.1. Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev in specifičnega cilja 8.1.1. Povečanje zaposlenosti brezposelnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3. 

Skupna višina finančne podpore operacije je odvisna od obdobja in višine subvencije za posameznega delavca glede na obseg skrajšanega delovnega časa. Maksimalna ocenjena vrednost finančne podpore znaša 3.136,00 EUR.

Naložbo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ali / in Republika Slovenija.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Domov