Odvetnik Gregor Gerželj, uni. dipl. prav.

Odvetnik Gregor Gerželj

e-pošta:     gregor.gerzelj@opg.si

telefon:       03 / 71 01 640 (pritisnite in kličite)

mobitel:      051 / 81 90 21 (pritisnite in kličite)

jezik: angleščina, hrvaščina / srbščina

Izobrazba:

- Gimnazija Lava, Celje, zlati maturant, 1993 - 1997

- Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1997 - 2002, diplomiral z odliko - “cum laude” z diplomsko nalogo “Medsebojna odvisnost nadzornega sveta, uprave in delničarjev pri vodenju in obvladovanju gospodarskih družb” pod mentorstvom doc. dr. Katarine Zajc

- Pravniški državni izpit, 2005

Delovne izkušnje:

- Višje sodišče v Ljubljani, sodniški pripravnik, 2003 - 2005

- Odvetnica Stanislava Gerželj, odvetniški pripravnik, odvetniški kandidat in odvetnik, 2005 - 2007

- Samostojni odvetnik, od leta 2007

- Mediator, od leta 2010

Dodatna izobraževanja:

- Znanstveni magistrski študij gospodarskega prava (predbolonjski),  Univerza v Mariboru,  Pravna fakulteta,  opravil vsa predavanja in večji del izpitov, 2002

- Stalno izobraževanje v okviru Odvetniške zbornice Slovenije, posamična izbraževanja v organizaciji: Pravne fakultete v Mariboru, Pravne fakultete v Ljubljani, Centra za izbraževanje v pravosodju, Planeta GV, ...

Objave v strokovni literaturi:

- K. Zajc, G. Gerželj: Vodenje in obvladovanje družb in ločitev lastništva in upravljanja: pravno-ekonomska analiza, Zbornik znanstvenih razprav, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2003, str. 503-525,

- K. Zajc, G. Gerželj: Vodenje in obvladovanje družb in ločitev lastništva in upravljanja (Separation of ownership and control): pravnoekonomska analiza, Corporate governance v Sloveniji: pravnoekonomska analiza gospodarskih družb, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2004, str. 37-54,

- G. Gerželj: Odškodninska obveznost kot posledica kršitve skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, Corporate governance v Sloveniji: pravnoekonomska analiza gospodarskih družb, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2004, str. 167-186,

- A. Manohin, G. Gerželj, J. Trontelj, J. Balažic, V. Žnidaršič Skubic, D. Korošec: Dileme v zvezi z bolnikovim zavračanjem transfuzije krvi, Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, št. 1, l. 2011, Ljubljana, str. 21-23.

Pisarna - odvetnik Gregor Gerželj